Vekst Ålesund AS er et arbeidsmarkedstiltak, lokalisert i moderne lokaler i Klokkersundet på Gåseid i Ålesund.

Formål:
Formålet med bedriften er å skape varig tilrettelagte arbeidsplasser til personer som ikke kan få seg arbeid på det ordinære arbeidsmarked. Virksomheten skal være samfunnsnyttig og skape verdier i form av produksjon og salg av varer og tjenester.

 

Produksjon og tjenester
Bedriften selger vaskeritjenester og ordrerettet produksjon innen mekanisk industri. Bedriften har til sammen 40 ansatte i produksjon, arbeidsledelse og administrasjon, herav 30 tiltaksplasser for Varig tilrettelagt arbeid ( VTA). Vi produserer varer og tjenester til næringslivet, kommuner, helsevesen og lokale kunder i byen og distriktet rundt Ålesund.

Klikk videre på menyen for se hva vi kan tilby av produksjon og tjenester på den enkelte avdeling

Vekst Ålesund AS  Nedre Klokkersundvn. 2  |  6015 Ålesund  |  Tlf: 70 16 29 60  |  Epost: vekst@vekst-alesund.no     

 sitemap
Admin