Vekst Ålesund AS er et arbeidsmarkedstiltak, lokalisert i nye og moderne lokaler i Klokkersundet på Gåseid i Ålesund.

Formål:
Formålet med bedriften er å skape varig tilrettelagte arbeidsplassertil yrkeshemmede personer som ikke kan få seg arbeid på det ordinære arbeidsmarked.Virksomheten skal også være samfunnsnyttig og skape verdier i form av produksjon og salg av varer og tjenester.
Vår forretningside er:
Salg av velferdstjenester til NAV og kommune. Vi skal også være undeleverandør til det lokale næringsliv av varer og tjenester innenfor områder som passer vår arbeidskraft og hvor våre arbeidstakere kan mestre og utføre arbeidet mest mulig selvstendig. Vi skal ha konkurransedyktige priser og kvalitet og tilby god logistikk gjennom nærhet til markedet. Kommunen har tatt i bruk reserverte kontrakter innenfor flere tjenesteområder og vi skal konkurrere med andre tilsvarende bedrifter om oppdragene.

Produksjon og tjenester
Bedriften tilbyr arbeid innen mekanisk industri, vaskeri og montering. Bedriften har 40 ansatte i produksjon, arbeidsledelse og administrasjon, herav 30 tiltaksplasser for Varig tilrettelagt arbeid ( VTA). Vi er opptatt av at produksjon av varer og tjenester skal være samfunnsnyttige. Vi utfører ordrerettet produksjon og tjenester til næringslivet, kommune, helsevesen og lokale kunder i byen og distriktet rundt Ålesund.

Klikk videre på menyen for se hva vi kan tilby av produksjon og tjenester på den enkelte avdeling

Vekst Ålesund AS  Nedre Klokkersundvn. 2  |  6015 Ålesund  |  Tlf: 70 16 29 60  |  Epost: vekst@vekst-alesund.no     

 sitemap
Admin