Vekst Ålesund AS har fått ny hjemmeside:  www.vekst-ålesund.no